Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij
Biomedicina i zdravstvo
Novosti
O studiju
Pretraživanje
Svi predmeti
Metodološki predmeti
Praktikumi
Granski predmeti
Nastavnici
Treca bodovna skupina
Nastavni materijali
    Rasporedi
Metodološki
Granski
Ispiti
  Arhiva i statistika
Arhiva (obrasci, ankete i evaluacija)
Statistika
English version
European Conference on Harmonisation of PhD programmes

POPIS PREDMETA

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Popis smjerova

ID Sati ECTS Ime kolegija:
       
P37 14 2,5 Akutni i kronični pankreatitis -suvremeni pristup dijagnostici, stratifikaciji bolesti i liječenju
G140 30 5 Analiza biomedicinskih signala
G139 30 5 Analiza medicinskih slika
G125 30 5 Anestezija kardijalnog bolesnika u općoj kirurgiji
G029 20 3,5 Antimikrobno liječenje u jedinicama intezivne medicine
G166 10 2 Arterijska hipertenzija i šećerna bolest
M06 36 5,5 Biokemijske metode u biomedicinskim istraživanjima
G165 21 3,5 Bolesti gušterače
G176 16 2,5 Bolesti nadbubrežne žlijezde
G080 20 3,5 Bolesti slezene i timusa
G006 10 2 Ciljana promjena genoma sisavaca
P26 6 1 Diferencijalno bojenje hrskavice i kostiju mišjih i štakorskih fetusa
G119 17 3 Dijabetes i trudnoća
G168 15 2,5 Dijagnostika i liječenje inkontinencije mokraće kod žena
G128 18 3 Dismorfologija i liječenje prirođenih malformacija
G048 21 3,5 Eksperimentalna neuropatologija: oksidacijski stres središnjeg živčanog sustava
G085 20 3,5 Eksperimentalna onkologija: zloćudne bolesti kao stanje trajnog oksidacijskog stresa
M08 24 4 Elektrofiziološke metode u medicinskim istraživanjima
P13 7 1 Elektroforeza DNA
P33 6 1 Elektronska mikroskopija u razvoju ljudskog mozga
G173 18 3 Endokrini tumori probavnog sustava i gušterače
M12 32 5 Epidemiološke metode u istraživanju
G002 17 3,5 Epigenetika
G097 20 3,5 Etiologija i klasifikacija psihoza
G171 10 2 Evidence based medicine (dokazima utemeljena medicina) u dijabetologiji i endokrinologiji
G052 22 3,5 Farmakodinamika
G174 19 3 Farmakogenomika
G113 17 3 Fiziologija i biokemija uterusa u trudnoći i porodu
G047 27 5 Funkcionalna ispitivanja oka
G041 15 2,5 Genetika mentalne retardacije i malformacija mozga
G007 29 5 Genetska osnova i nove dijagnostičke metode monogenskih mišićnih i živčanih bolesti
G011 16 2,5 Genetska osnova novotvorina
M17 25 4,5 Genomski pristupi u biomedicinskim i translacijskim istraživanjima
G009 20 3,5 Genotipizacija uzročnika bolničkih infekcija
G008 12 2 Genotoksikološka istraživanja izloženosti fizikalnim i kemijskim mutagenima u radnom i životnom okolišu
G021 20 3,5 Gensko liječenje: eksperimentalni i klinički aspekti
P38 7 1 Hernioplastika bez tenzije- Mc Ivy metoda
P43 7 1 Histokemija i imunocitokemija neurona i neuronskih putova u fetalnom ljudskom mozgu
P27 6 1 Histokemijske i imunohistokemijske metode prikaza neurona i neuronskih razvojnih putova mozga čovjeka
G078 14 2,5 Imunobiologija i imunoterapija tumora
G061 16 2,5 Imunocitokini
G079 18 3 Imunologija oka
G055 18 3 Imunološko prepoznavanje
P36 6 1 In vivo kvantitativna MRI analiza ljudskog mozga tijekom razvoja i u odrasloj dobi
G083 30 5 Infekcija s H. Pylori - epidemiologija, dijagnostika i terapija
G028 18 3 Infekcije biomaterijala
P08 10 2 Izoelektrično fokusiranje i imunofiksacija
P14 6 1 Izolacija DNA iz različitih bioloških uzoraka
P25 6 1 Izolacija i kultivacija postimplantacijskih zametaka sisavaca in vitro
G170 16 2,5 Izotransplantacija embrionalnih osnova organa u sisavaca
G167 18 3 Javnozdravstveni informacijski sustavi
G040 21 3,5 Kako postati živčana stanica?
G133 30 5 Kirurgija dojke
G136 30 5 Kirurgija šake
G132 30 5 Kirurško liječenje bolesti gušterače
G131 30 5 Kirurško liječenje karcinoma želuca
G137 25 4 Kirurško liječenje tumora hipofize
G005 14 2,5 Klinička molekularna citogenetika
G096 30 5 Klinička neurofarmakologija
G181 21 3,5 Klinička prehrana
G095 25 4 Klinička psihofarmakologija
G127 30 5 Klinički i bazički aspekti hemodinamskog praćenja u anesteziji
G159 12 2 Kliničko-laboratorijska dijagnostika malignog melanoma s posebnim osvrtom na molekularno-biološke dijagnostičke mogućnosti
G179 24 4 Konzervativno liječenje kostoloma u djece
G108 14 2,5 Koštani morfogenetski proteini u regeneraciji kosti i hrskavica
M19 20 3,5 Laboratorijske životinje u biomedicinskim istraživanjima
G076 26 4,5 Laboratorijski pristup transplantaciji
P39 7 1 Laparoskopska kirurgija
P40 7 1 Limfadenektomija i određivanje sentinel limfnog čvora u onkološkoj kirurgiji probavnog sustava
G155 20 3,5 Medicinska antropologija
M16 20 3,5 Medicinska praksa zasnovana na dokazima
PO01 16 2,5 Medicinska statistika 2.1: planirani eksperimentalni dizajn studije
PO02 16 2,5 Medicinska statistika 2.2: kvazieksperimentalni model studije
PO03 16 2,5 Medicinska statistika 2.3: opažajni dizajn studije s velikim uzorkom
PO04 16 2,5 Medicinska statistika 2.4: opažajni dizajn studije s malim uzorcima
M11 20 3,5 Medicinskoinformatičke metode
G058 18 3 Mehanizmi nastanka alergijskih reakcija
G178 10 2 Metabolički sindrom
P41 6 1 Metoda za prikazivanje bazalnih membrana u eksperimentalnim tumorima
P35 8 1 Metode alergološke dijagnostike in vivo
P10 12 2 Metode indirektne imunofluorescencije, enzimimunoanalize i imunoblota
M04 16 2,5 Metode ispitivanja psiholoških funkcija i ponašanja
M14 20 3,5 Metode istraživanja i vrednovanja zdravstvenih intervencija
M03 20 3,5 Metode istraživanja in vivo i in vitro
M15 12 2 Metode istraživanja u javnom zdravstvu
G177 26 4,5 Metode istraživanja u molekularnoj onkologiji
M07 32 5 Metode molekularne biologije u medicini
P31 6 1 Metode neuronalne rekonstrukcije i stereologije
G068 30 5 Mikrovaskularni prijenos tkiva
G017 13 2 Modeliranje proteinske strukture i funkcije: primjena u biomedicini
G038 16 2,5 Molekularna biologija mijelina
G020 20 3,5 Molekularna genetika starenja i karcinogeneze
G086 26 4,5 Molekularna hematologija
G015 18 3 Molekularna onkologija- znanja temeljena na novim tehnologijama
G057 21 3,5 Molekularni aspekti razvoja limfocita
G003 15 2,5 Molekularni i biokemijski pristup genskim poremećajima
G012 2 3,5 Molekularno genetička osnova tumora gastrointestinalnog sustava
G014 24 4 Molekulsko-genetički i biokemijski procesi u stanici
M05 23 4 Morfologijske metode istraživanja u biomedicinskim znanostima
G092 30 5 Moždani krvotok: klinički pristup
G182 25 4 Multirezistentne bakterije-uzročnici hospitalnih infekcija
G034 12 2 Neki aspekti molekularne psihofarmakologije
P44 7 1 Ne-radioaktivna in situ hibridizacija na ljudskom moždanom tkivu
G180 15 2,5 Nestabilnost genoma
G045 20 3,5 Neurobiologija starenja
G169 23 4 Neurofiziologija fetusa i novorođenčeta, fetalno ponašanje
G094 20 3,5 Neurološki poremećaji pokreta
G046 22 3,5 Neurooftalmologija
G091 25 4 Neurosonologija
G033 20 3,5 Neurotransmitori
G106 10 2 Novije spoznaje o patofiziologiji i farmakologiji šećerne bolesti
G114 16 2,5 Nutritivna i respiracijska funkcija posteljice, rast fetusa i fetalna endokrinologija
G093 28 4 Odabrana poglavlja epileptologije razvojne dobi
G072 24 4 Odabrana poglavlja iz transplantacijske imunologije
G035 12 2 Odabrani animalni modeli psihijatrijskih poremećaja
G023 14 2,5 Oksidativni stres i hipoksija
G122 22 3,5 Opstrukcije urinarnog sustava u djece
G089 8 1,5 Oslikavajuća dijagnostička metoda - magnetska rezonancija
M09 30 5 Osobitosti kliničkih medicinskih ispitivanja
G172 18 3 Otkriće i razvoj lijeka
G143 30 5 Otkrivanje znanja u medicinskim domenama
G036 20 3,5 Patofiziologija mozga i likvora
G026 30 5 Patogeneza infektivnih bolesti
P17 6 1 PCR – lančana reakcija polimerazom
P20 6 1 PCR, umnažanje STR lokusa ili mitohondrijske DNA
G120 22 3,5 Perinatalno doba neurorizičnog djeteta
P30 6 1 Postupak identifikacije kortikalnih područja u intaktnom odraslom ljudskom mozgu
P01 6 1 Pretraživanje baza podataka PubMed i Web of science za potrebe izrade doktorske radnje
P02 6 1 Pretraživanje mrežnih izvora o vrijednosti i opravdanosti terapijskih postupaka (Cochrane Library i dr.) za potrebe izrade disertacije (Z. Lacković)
P42 8 1 Prikaz fluorescentnih struktura konfokalnim laserskim mikroskopom i njihova trodimenzionalna rekonstrukcija
G130 20 3,5 Primjena doplerskog ultrazvuka u znanstvenim istraživanjima i dijagnostici abdominalnih i perifernih krvnih žila
P04 8 1,5 Priprema članka za znanstveni časopis
P03 6 1 Pristup organizaciji i analizi podataka za potrebe izrade doktorskog rada
P34 6 1 Procjena funkcije hematolikvorske barijere
G121 6 1 Procjena kognitivnih, komunikacijskih i jezičnih sposobnosti u djece
M18 20 3,5 Proteomika u biomedicinskim istrazivanjima
G161 17 3 Razumijevanje koštanog metabolizma - temeljna saznanja u kliničkoj praksi
G031 19 3 Razvojna neurobiologija čovjeka
P19 6 1 Reakcija lančane polimeraze u realnom vremenu ("Real Time PCR")
G126 20 3,5 Regionalna anestezija u liječenju boli
G145 14 2,5 Reprodukcija i radno mjesto
P21 6 1 RT-PCR analiza genskih čimbenika kardiovaskularnih bolesti
P16 7 1 Sekvenciranje DNA
G088 16 2,5 Sindrom kronične limfocitne leukemije
G032 14 2,5 Snaga sinapsi i slabosti uma
MO03 37 5,5 Statistička analiza podataka u medicini 1
G141 30 5 Statistička analiza slobodnog teksta
G158 27 5 Strabizam i nistagmus
MO01 32 5 Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 1
MO02 23 4 Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 2
MO04 12 2 Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 3: znanstveni projekti
G098 30 5 Suradna i konzultativna psihijatrija
G013 10 2 Translacijska Medicina-od bolesti do gena
G065 20 3,5 Transplantacija autolognih matičnih hematopoetskih stanica
G066 30 5 Transplantacija bubrega
G073 22 3,5 Transplantacija jetre
G074 18 3 Transplantacija jetre u djece
G077 20 3,5 Transplantacija kosti i hrskavice
P24 6 1 Transplantacija zametka glodavca pod bubrežnu čahuru
G069 30 5 Transplantati i režnjevi
G039 10 2 Uloga membranskih lipida u razvoju živčanog sustava i neurodegeneraciji
G075 22 3,5 Uloga MHC u transplataciji
G175 16 2,5 Uporaba animalnih modela u eksperimentalnoj onkologiji
G150 32 5 Upravljanje informacijskim sustavom i sustavom kliničkih podataka
G157 9 1,5 Upravljanje rizicima
M02 26 4,5 Upravljanje u znanosti: istraživački projekti i poslovni planovi u biomedicini
G154 16 2,5 Upravljanje ustanovama za mentalno zdravlje
G062 16 2,5 Urođena imunost
G027 20 3,5 Virusne infekcije dišnoga sustava
G164 20 4 Virusni hepatitisi
G152 30 5 Zdravstveno ponašanje pojedinca i zajednice
G160 16 2,5 Znanstveni pristup transfuzijskom liječenju
G102 20 3,5 Znanstveni pristup u dijabetologiji

Ureduju:

Obnovljeno 20. listopada 2006.